Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart


FleetSupport


Max Support max rabat

Min blog

Blog

Elbiler

Posted on March 26, 2013 at 12:31 PM Comments comments (34)
Elbiler
 
Skrevet 26.3.2013, 19:16.  
 
Meldingen fra Conny Hedegaard er 200 000 elbiler, i 2020!
 
Tror hun virkelig selv på, at selvom en evt. Storproduktion af elbiler vil sække prisen, at staten vil stiltiende se på, at afgiftprovenuet falder. Staten er afhængig af de ca. 40. Milliarder kr. som bilbranchen generer.
 
Elbilerne er foreløbigt afgiftsfritaget til 2015. Hvad der sker herefter, er afhængigt af den evt. øgede efterspørgelse. Desuden er der intet der tyder på at der effektivt udbygges et landsdækkende ladestander system.
 
Det at elbiler skulle være miljø neutrale, er en sandhed med modifikationer! Jo flere elbiler desto mere vil udladningen fra vores kul kraftværker øges. 
 
Vindenergi kan til dels løse problemet, men det kræver en form for opsamling af strømmen og intelligente elmålere i husene.
Selvom det ser ud til, at der er kommet en øget efterspørgelse af elbiler, er det stadig (næsten) kun det offentlige der investerer i elbiler.
Man kan sige, at det er de jo næsten nød til hvis de virkelig mener noget med indsatsen for at sænke Co2 udledningen.